اختلالات دوقطبی و بیش فعالی، کمبود تمرکز

اختلالات دوقطبی و بیش فعالی، کمبود تمرکز

اختلال دو قطبی شیوعی معادل یک درصد جمعیت را دارد.بعبارتی در یک جمعیت هشتاد میلیونی حدود هشتصد هزار نفر به این اختلال مبتلا هستند. معنی این اختلال ،نوسان خلق بیمار از افسردگی خفیف تا شدید به سمت شیدایی و خلق بالا یا تحریک پذیری شدید است .هر بیماری که دچار افسردگی است باید مشخص شود آیا دوره هایی از شیدایی یا تحریک پذیری را داشته است یاخیر.

دوره های شیدایی یعنی چه؟ روزهایی که بیمار پرانرژی و سرحال و پرازهیجان به نظر می رسد،احساس خوشحالی دارد.احتیاجش به خواب کم شده،دوست دارد بیشتر تفریح و سرگرمی داشته باشد،پرحرف تر از قبل است،ممکن است افکار زیادی پشت سر هم به ذهنش برسد و بگوید،ممکن است تحریک پذیر باشد و زود جوش بیاورد،ممکن است بیقرار و تحریک پذیر باشد و خسته هم نشود،شاید ولخرج شود،از نظر رفتاری بی پروا  وشاید بی قید وبند رفتار کند،اعتماد به نفس بالا داشته باشد و حواسپرت بشود.

در اختلال دوقطبی نوع ۱ (یک)شدت علایم و تعداد علایم شیدایی بیشتر از دوقطبی نوع ۲ می باشد و نیاز به بستری بیشتر است.به عبارتی بیماردوقطبی ۱ ممکن است نپذیرد دچار بیماری است و از درمان امتناع کند.

در اختلال دو قطبی نوع ۲ دوره های شیدایی خفیف تر بوده و در واقع دوره های افسردگی ناتوان کننده با وضوح بیشتری دیده می شود و از این جهت ممکن است تا مدتها تشخیص دوقطبی نوع ۲ به تاخیر بیفتد.

شکل دیگری از اختلال دوقطبی خلق ادواری نام دارد که افسردگی شدید نیست اما به هرحال مشکل آفرین است و اختلال شیدایی هم شدید نیست .در واقع چون مشکلات شغلی و رفتاری بیشتر ممکن است در افسردگی خودش را نمایان کند بازهم اختلال خلق ادواری یا سایکلوتایمی ممکن است تشخیص داده نشود.

و اما بیش فعالی و کمبود تمرکز چیست؟

بد نیست بدانید درصد قابل توجهی  از کودکانی که بیش فعالی کمبود تمرکز شدید دارند و در نوجوانی و بزرگسالی به اختلال دوقطبی مبتلا می شوند .حدود ۸ درصد کودکان دچار درجاتی از کمبود تمرکز بیش فعالی می شوند.واین تعداد کم نیست یعنی در هر کلاس درسی یک یا دو دانش آموز بیش فعال وجود دارد که نیاز به درمان دارد.

مساله مهم در مورد کودکان بیش فعال و کم تمرکز این هست که اگر درمان نشوند دچار مشکلات رفتاری از خفیف تاشدید می شوند.شدیدترین آنها اعتیاد به مواد محرک و مخدر است.این کودکان از نظر هوشی مشکل خاصی ندارند اما چون حواسپرت و بیش فعالند در مدرسه صدای معلمها و پدر مادر بقیه دانش آموزان را در می آورند و به آنها انگ زده می شود و از طرفی بخاطر مشکلات رفتاری در خانه بازخورد منفی می گیرند و تنبیه و محروم می شوند.استعدادهای آنها شاید هیچ وقت شناخته و شکوفا نشود.خوشبختانه داروها و درمانهای مناسبی برای این مشکل وجود دارد.

اضطراب،اختلال سلوک،افسردگی و اوتیسم نیز در کودکان حواسپرت و کم تمرکز شایع است.در آمریکا حدود ۳۸۸ هزار کودک بیشفعال بین ۲ تا ۶ سال وجود دارد .  ۱۸ درصد این کودکان بیش فعالِ ۲ تا ۶ سال(۷۰ هزارنفر) تحت درمان دارویی هستند.