مشکلات جنسی هویتی و اختلال کارکرد جنسی

مشکلات جنسی هویتی و اختلال کارکرد جنسی

اختلال هویت جنسی موضوع پیچیده ای است.اینکه چرا درصد کمی از دختران احساس می کنند درواقع پسرند و در بدن یک زن گیر کرده اند و پسرانی که احساس می کنند دخترند اما در یک بدن مردانه هستند.گفته می شود شاید هویت جنسی ناشی از تاثیرات هورمونهای جنسی در اوایل دوران جنینی باشد.

در عده کمی از افراد اندام جنسی آنها چیزی بین زنانه و مردانه است و باز هم ممکن است رفتاری زنانه یا مردانه داشته باشند.

درمواردی که اختلال اثبات شود بیمار تحت عمل جراحی تصحیح جنسیتی قرار می گیرد.

انزال زودرس و ناتوانی جنسی مشکل شایعی در مردان است که می تواند موقتی بوده و در اثر اضطراب ایجاد شده باشد .این مساله تاثیر منفی زیادی براعتماد به نفس مردان می گذارد و در نتیجه درمان آن برایشان بسیار مهم است .

نداشتن میل جنسی و حتی بیزاری جنسی نیز از مشکلاتی است که بیشتر در زنان دیده می شود .ترس از نزدیکی و مقاربت دردناک نیز از جمله اختلالات کارکرد جنسی است .در مواردی که بین زوجین مشکل جنسی وجود دارد و موجب مشکلات مهمی شده است سکس تراپی انجام می شود.