وسواسها، مشکلات رفتاری نوجوانان

وسواسها، مشکلات رفتاری نوجوانان

وسواس به اعمال و رفتار و افکار تکراری اجباری گفته می شود که فرد احساس می کند باید انجام دهد و اگر انجام ندهد دچار اضطراب زیادی میشود.این وسواسها وقت زیادی از فرد را می گیرد،یا باعث افت کارکرد کلی فرد می شود.تصور کنید بیمار ۵ ساعت در حمام باشد یا هربار که به توالت می رود در پایان ۲۰ بار بدقت دست و پایش رابشوید.شخصی که وارد اتاقش می شود باید ۷بار چراغ اتاقش را خاموش روشن کند و بعد یک دور به راست و یک دور به چپ بچرخد.گاهی افکار عجیب و غریب و خنده داری در ذهن بیمار تکرار می شود که نمی تواند به کسی بگوید . وسواس چک کردن،وسواس نظم و ترتیب و تقارن و وسواس آهستگی نیز انواعی از رفتار وسواسی است .مو کندن،ناخن جوی،کندن جوشها و پوست نیز شکلهای دیگری از وسواس محسوب می شوند.خوشبختانه داروهای موثری برای انواع وسواس فکری و عملی وجود دارد.معمولا وسواس دوره های بهبود و عود مکرر برای سالها دارد اما این چیزی از ارزش درمانی داروها کم نمیکند.

اختلالات رفتاری نوجوانان

سنین نوجوانی سنین مهمی است چرا که تغییرات شگفت انگیز و زیادی در مغز و بدن و روح و روان نوجوان اتفاق می افتد.گاهی اوقات نوجوانی زمان شروع افسردگی ،اضطراب،جنون جوانی،انزوا و خجالتی شدن  ،و اختلال دوقطبی و ظهور اختلال شخصیت است .در شروع اختلال رفتاری در نوجوان نمی توان گفت که آیا مشکل رفتاری موقت و گذرا است یا یک مشکل عمیق و ماندنی است .میل به استقلال،شوق تجربه های نوجوانی مانند مصرف مواد،فرار از خانه،خودزنیها،تجربه های جنسی ،تهور و نترسی نوجوان،مشکلات هویتی از مسایلی است که می تواند پیامدهای جدی منفی برای نوجوان و در نتیجه خانواده او به همراه داشته باشد.باید این مشکلات را جدی گرفت و به روانپزشک و روانشناس بالینی مراجعه کرد.در این صورت درمان اثرات عمیق مثبتی بر آینده نوجوان دارد و برعکس اگر درمان صورت نپذیرد باعث تخریب شخصیت نوجوان گردد.