معتاد

بدون نام

ترک اعتیاد

من معتاد به تریاک و شیره هستم کجا برم که ابروم نره تا ترک کنم تصمیمم جدیه خسته شدم

  • دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۳:۲۷( 7 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر مجید محمدپور

سلام مراکز درمان زیادند.کدوم شهرید وکدوم محله؟

  • دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۴( 7 ماه پیش)