ترک داروهای افسردگی و آثار آن

بدون نام

بی خوابی

با سلام
همسرم مدتی است که داروهای افسردگی را ترک کرده و هیچ معالجه نمی کند در این مدت دچار رابطه با زنان شده است و در فضای مجازی هرزه گردی می کند. این گونه که از دور شاهد رفتار او هستم ارتباط با زنان را دوست دارد و از ارتباط با مردان دوری می جوید . آیا این حالات می تواند آثار ترک دارو باشد؟

  • شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۸( 4 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر مجید محمدپور

سلام ،نه ارتباطی به قطع دارو ندارد.

  • یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۰( 4 ماه پیش)