درمان عوارض ریتالین و شیدایی

بدون نام

ترک اعتیاد

استاد گرامی مصرف بسیار زیاد میوه ی موز عوارض ریتالین و شیدایی را نابود میکند شما را بخدا اطلاع رسانی کنید

  • یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴( 11 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر مجید محمدپور

  • یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۴۶( 11 ماه پیش)