مصرف ممتد متادون

بدون نام

ترک اعتیاد

آیا مصرف متادون موجب کم تحرکی اسپرم و نازایی در مردان میشود

  • پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۱:۴۱( 11 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر مجید محمدپور

مصرف تریاک هرویین و متادون روی تحرک اسپرم تاثیر میگزاره.اگر که مصرف کنندگان تریاک و هرویین نازا ونابارور میشوند پس مصرف کنندگان متادون هم نازا میشوند.اما من حقیقتا نشنیدم فردی که اعتیاد داره بخاطر نازایی مراجعه کنه.
بنابر این میتونیم بگیم متادون اثر بارز و مهمی روی نازایی و ناباروری نداره.

  • پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵( 11 ماه پیش)

دکتر مجید محمدپور

مصرف تریاک هرویین و متادون روی تحرک اسپرم تاثیر میگزاره.اگر که مصرف کنندگان تریاک و هرویین نازا ونابارور میشوند پس مصرف کنندگان متادون هم نازا میشوند.اما من حقیقتا نشنیدم فردی که اعتیاد داره بخاطر نازایی مراجعه کنه.
بنابر این میتونیم بگیم متادون اثر بارز و مهمی روی نازایی و ناباروری نداره.

  • پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۴:۴۶( 11 ماه پیش)