ترک اعتیاد

پرسیدن سوال جدیدترک اعتیاد
مریم پی ور پرسیده شد3 ماه قبل

سلام اقای دکترمن برای ترک شیشه خیلی تلاش کردم .ولی خانواده ام به هیچ عنوان همیاری وکمکم نمیکنند .و حتی با رفتارهای نادرست و ناراحت کننده باعث میشن که دوباره پناه به اعتیاد بیارم
بیش ازحدممکن دچارکمبود محبت فقط ازاعضای خانواده ام .و باحرفهاورفتارهاشون چنان به روح وروان من اسیب زدن که به شدت حس حقارت و حماقت زیاد و دچارسردرگمی زیادازاینهمه سرکوب کردنم .و تا الان خودم بدون هیچ همراهی یا حمایتی ازطرف هیچکدومشون ۴باربرای ترک اقدام کردم .کمپ اولی بود
دوبارکلینیک بستری شدم باهرچی پس انداز که داشتم
اخرین بارهم اواخرفروردین امسال رفتم بیمارستان روانی ارتش چون پدرم ارتشی هست .۴ماه ترک بودم .دیگه عاصی شدم دوباره پناه اوردم .من اصلا دوست ندارم مصرف کنم وهیچ لذتی نمیبرم
وبه شدت دوماهه که کلا یه حال خیلی بد دارم .دیگه توان ندارم .و میدونم که این ترک کردنها فقط نابودترم کرده .من باهمه دوستان واقوام رابطه ام روقطع کردم
حتی یکنفرهم برای خودم نذاشتم .بیش ازحد به جایی رسیدم که تازه معنی تنهایی وبی کسی روحس میکنم .ولی حوصله ادمهای قبل رو دیگه ندارم بافاصله ۳ساله ای که افتاده.همه جوره درتنگام مالی جسمی روحی محیطی .
اقای دکترنمیدونم چیکارکنم .نا امید وخسته ام