دوقطبی

منصوره خسروی پرسیده شد3 ماه قبل

سلام خسته نباشین من در یک گروه عرفانی رفتم که حالاتی بهم دست داده یه حالت سر خوشی زیاد حرف نمیزنم ولی این حالت سر خوشی را دا رم و افکارم هم گزراست و یه مدت دپاکین استفاده می کردم ولی اذیتم می کرد گزاشتم کنار دو قطبی مادام العمره ؟؟