روش های ترک اعتیاد

درمان اعتیاد یک رویا نیست! به شرطی که خشمتان را فرو نشانید!

  • از

  برای موفقیت در درمان اعتیاد پذیرش این واقعیت لازم است که  اعتیاد یک بیماری است، اماوقتی دربرابر بیمار اعتیادی باپرخاشگری رفتار می کنیم، شانس… ادامه »درمان اعتیاد یک رویا نیست! به شرطی که خشمتان را فرو نشانید!