عذاب وجدان

نترس!از اضطراب بگو،از افسردگی بگو،اما رازهایت را نگه دار

         اضطراب،افسردگی،حسادت،خشم،حقارت، ما آدمها خیلی وقتها نمیدونیم  حسابمون با خودمون چند چنده؟اصلا نمیدونیم چمونه؟چرا ناراحتیم؟نگران چه چیزی هستیم؟ شاید برای اینکه زود… ادامه »نترس!از اضطراب بگو،از افسردگی بگو،اما رازهایت را نگه دار